Bio Trio

Bio-Trio staat voor :

 1. Bodemvruchtbaarheid
 2. Top-kwaliteit
 3. Duurzaamheid
 4. Vrij van dierlijke mest
 5. Minimale uitspoeling
 6. Productie met zonne-energie, CO2-neutraal
 7. Het beste voor groen
 8. Zeer tevreden gebruikers
 9. Voorsprong door innovatie.

 

 

                                                                             

 

      

 

 

 

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder :

 • de eigenaar: Bio-Trio B.V. ,de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar verwezen wordt.

5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

7. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

8. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht via info@bio-trio.nl.