Bio Trio

Bio-Trio staat voor :

  1. Bodemvruchtbaarheid
  2. Top-kwaliteit
  3. Duurzaamheid
  4. Vrij van dierlijke mest
  5. Minimale uitspoeling
  6. Productie met zonne-energie, CO2-neutraal
  7. Het beste voor groen
  8. Zeer tevreden gebruikers
  9. Voorsprong door innovatie.

 

 

                                                                             

 

      

 

 

 

 

Nieuws

Juni 2022:

Wederom kunnen wij u vol trots laten weten dat onze zeoliethoudende- en organische meststoffen door NLGreenabel met het hoogst haalbare duurzaamheidslabel A zijn gewaardeerd. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met onze accountmanagers/relatiebeheerders of verkoopbuiten- en binnendienst van onze distribiteurs, zij kennen alle feiten en bijzonderheden en staan u graag in raad en daad bij.

                               

 

Juni 2019:

Vol trots kunnen wij u laten weten dat onze zeoliethoudende- en organische meststoffen door NLGreenabel met het hoogst haalbare duurzaamheidslabel A zijn gewaardeerd. Op advies van de wetenschappelijk raad heeft NLGreenlabel haar range van A+ tot en met G aangepast van A tot en met G. Om onduidelijkheid te voorkomen is A de hoogst haalbare kwalificatie. Hiermee wordt het zgn "Koelkast-syndroom" voorkomen waarbij koelekasten inmiddel tot wel A+++++ kunnen worden gewaardeerd maar de gebuikers door de bomen het bos niet meer zien

                               

April 2019:

Sinds april 2019 ondersteunt en sponsort Bio-Trio de bijeenvereeniging "Imkers Bij 1" te Steenbergen een afdeling van "Imkers Nederland". Hierbij sponsoren wij de leskasten. Deze leskasten gebruikt Imkers Bij 1 om mensen op te leiden, te trainigen, lezingen en andere educatieve activiteiten te verzorgen. Kijk voor meer informatie op www.imkersbij1.nl of bij www.imkersnederland.nl.

 

                                                           

Oktober 2017:

In het kader van recylcling hebben studenten van het ROC Nijmegen richting mode/fashion zich helemaal uitgeleefd op Bio-Trio's meststofzakken met een verbluffend resultaat.

Bio-Trio bedankt alle studenten en leraren die aan dit innovatieve en duurzaamheidsproject hebben meegewerkt. Niet alleen de inhoud van de zakken is een feestje (voor de planten) maar nu ook de verpakking. Chapeau!!  

                                                    

Augustus 2017:


Met ingang van 2018 heet, in het kader van internationalisering en betere productkwalificatie, de Bio Fos voortaan de Org Mix P. , de Bio Kali voortaan de Org Mix K. en de Bio MO voortaan de Bio MU.

Januari 2017:


In het kader van de nieuwe internationalisering en nieuwe bedrijfsuitstraling zijn ook de Bio Sport en Bio Autumn naast de Basic F ook verpakt in de nieuwe vijf-talige voorbedrukte 25 kg zak met nog steeds de zelfde hoogwaardige ingedrienten en -kwalitietsproducten. 

                                                 

Augustus 2016:

Na vijf jaar met volle tevredenheid met Bio-Trio meststoffen te hebben gewerkt heeft Jan de Vries, Fieldmanager van de gemeente Steenwijkerland, zijn ervaringen op papier gezet met als conclusie: Bio-Trio brengt de bodem in balans en verbetert de bodemkwaliteit met minder meststoffen. Gedurende deze periode werden, in opdracht de de gemeente Steenwijkerland, de bodemanalyses uitgevoerd door het onafhankelijke bureau DOC (Dutch Outdoor Concepts). Lees hier het uitgebreide verslag. 

 

Juni 2016:

Wederom heeft Bio-Trio met vlag en wimpel met haar zeoliethoudende - en de volledig organische lijnen het hoogst haalbare duurzaamheidslabel A+ gehaald. Ingenieurs bureau www.TAUW.nl heeft samen met www.STABILITAS.nu de onafhankelijke beoordeling uitgevoerd. Inmiddels is Handboek Duurzame Buitenruimte, voor de laatste keer als hard copy, van www.NLGreenlabel.nl uit. Hierin kunt u van de toegelaten duurzame bedrijven bekijken wat de duurzaamheidsscore van hun producten is. Bio-Trio staat hierin vermeld met haar zeoliethoudende- en de 100% organische lijn.

 

Maart 2015:

Testen uitgevoerd in Engeland in 2014 met de Bio Spring, -Pre-Seed, -Sport of -Autumn tonen aan dat Bio-Trio meststoffen zorgen een toename van bodemmineralen en door de rustige groei, er vitale planten ontwikkelen. Zoals uit de bijlage blijkt zijn de bodemmineralen sterk toegenomen door toepassing van Bio-Trio meststoffen. Bio-Trio meststoffen geven planten en bodem een compleet pakket aan voeding en sporenelementen, waardoor planten zich vitaal ontwikkelen. Zie onderstaande grafiek.

Ook tonen de testen aan dat de lengtegroei van het Lolium perenne zéér rustig verloopt waardoor er effectief minder gemaaid hoeft te worden en vegen tot het verleden behoort. Ook was de uitstoeling zéér sterk en ontstond er na bemesting zéér snel een volle gesloten grasmat. Daarnaast was er aanzienlijk minder viltopbouw, hetgeen de toplaag ten goede komt.

Door de lage groeisnelheid, overigens vergeleken met de gangbare organisch minerale- en zelfs volledig organische meststoffen, ontwikkelen planten zéér sterke celwanden waardoor planten vitaler en minder vatbaar voor schimmel-aantasting en andere ziektes zijn. Zie onderstaande grafiek.

Kijk hier voor een uitgebreid testrapport.

 

Januari 2015:

De nieuwe professionele herkenbare zakken staan klaar in ons magazijn om uitgeleverd te worden aan de klanten.

 

 

 

November 2014:

In het kader van een betere herkenning en bedrijfsuitstraling zullen in 2015 de eerste nieuwe 25 kg zakken van de Bio Spring, Bio Pre-Seed en de Bio Summer worden uitgeleverd. Niet alleen komt de bedrijfsuitstraling van Bio-Trio hierdoor helemaal tot zijn recht maar zijn de producten nog beter herkenbaar door de kleurstelling van de zakken en de benaming van de betreffende producten op zowel de voorzijde, de bovenkant en de zijkanten. 

                                             

 

Oktober 2014:

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 09 oktober te Houten werden de twee A+ duurzaamheidslabels officieel uitgereikt door Nico Wissing, oprichter van NL Greenlabelaan Paul Schilders, Product Manager van Bio-Trio B.V. 

Zowel de gehele zeoliethoudende- als de volledig organische meststoffenlijnen zijn door Royal Haskoning DHV gewaardeerd c.q. bekroond met het hoogst haalbare duurzaamheidslabel A+

Met gepaste trost werden de labels door Paul Schilders in ontvangst genomen.

Wilt u meer informatie over deze bekroonde meststoffen; de productspecialisten van Vitagro komen graag bij u langs.

                    

 

September 2014:

Bio-Trio heeft de Bio Korrelkalk nog verder verbeterd door een uniek behandelingsproces bij de productie waardoor we ook bij de Bio Korrelkalk enkel en alleen kalk verpakken, vandaar de kwalificatie Bio Korrelkalk Extra Grade 0.

 

Juni 2014:

Met trots kunnen wij melden dat zowel de zeoliethoudende- als de volledig organische meststoffen van Bio-Trio, op de duurzaamheidsladder van A tot en met G, zijn gewaardeerd met het  A+ duurzaamheidslabel. Een DUBBELE score dus.

De zeoliethoudende mestsstoffen zijn de Bio Spring, Bio Sport, Bio Pre-Seed, Bio Summer, Bio Autumn, Bio MU en de Org Mix K. en de volledig organische meststoffen zijn de Org Mix P., Org MIx1., Org Mix 2. en de Org Mix 3..

De toetsing heeft plaatsgevonden door het onafhankelijke ingenieursbureau Royal Haskoning DHV. RHDHV verzorgt de labeling voor NL Greenlabel, de duurzaamste groene beweging van Nederland. 


Mei 2014:

Greenkeepers van NAC Breda : "Wij zijn trots op de toplaag van Bio-Trio". Na een siezoen gespeeld te hebben op de nieuwe toplaag krijgen de greenkeepers van NAC Breda "alleen maar complimenten van de clubs" die bij NAC komen kijken. Lees hier het hele verhaal.

 

April 2014:

Bio-Trio rondt de, twee jaar geleden ingezette, bemestingsproef bij het onafhankelijke testinstituut GroeiBalans met de Bio Tree Allround met succes af. Bio Tree Allround scoort op vele vlakken beter dan vergelijkbare organisch minerale- en chemische meststoffen. Zo liet de Bio Tree Allround een stijging zien van de CEC-waarde van de bodem met 27%. Bij vergelijking van de werkingsduur en de kostprijs van de verschillende meststoffen kunt u met de meststoffen van Bio-Trio tot wel 30% besparing. Kijk hier voor een uitgebreid testverslag.

 

 

Januari 2014:

Bio-Trio introduceert  in de "Basic-lijn"  de Basic Sport Plus 9-3-12+(3). Deze meststof maakt de "Basic-lijn" compleet. De "Basic-lijn" van Bio-Trio is een gelijkaardige organische minerale meststof zoals gangbaar in de markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

November 2013:

Bio-Trio heeft haar meststoffen, de afgelopen twee jaar, uitvoerig laten testen bij STRI, the appointed consultantfor FIFA and UEFA. De testen vonden plaats in Bingley, Engeland. Hierbij zijn uitstekende resulaten geboekt. Kijk voor meer informatie op STRI.

Zo werd de gemiddelde grasbezetting gehonoreerd met 80% (op een schaal van 0%-100%). Na bemesting met de Bio Pre-Seed was deze zelfs 93%. Maak bij doorzaai van uw sportvelden gebruik van 400 kg Bio Pre-Seed en u heeft dan 10 kg tot 30 kg minder graszaad nodig. Door inzet van de Bio Pre-Seed bespaart u al snel € 90,00 tot € 270,00 per sportveld per jaar.

De graskleur werd over de twee jarige testperiode gewaardeerd met een 8,3 (schaal van 0-10).

Daarnaast liet de graslengte-groei zéér positieve resulaten zien waardoor er beduidend minder gemaaid hoeft te worden.

Bij een gemiddelde score van 7 (schaal van 0-10) kwalificeert STRI het beteffende sportveld als goed!

Kijk hier voor een uitgebreid testrapport.

 

                                                                                                                                                                                                                

Oktober 2013:

Naast de Bio Soil Improver (BSI) introduceert Bio-Trio nu ook als bodemverbneteraars voor de toplaag de Bio Zeo Pro (BZP) en de Bio DTA (gecalcineerde Diatomeeënaarde).

 

September 2013:

Alle meststoffen en bodemverbeteraars van Bio-Trio, m.u.v. de kalken, worden met ingang van 2014 geleverd in de herkenbare groene Bio-Trio 25 kg PE-zak.  

 

Juni 2013:

Bio-Trio heeft de toplaag samengesteld van het hoofdveld van N.A.C. Breda.  Aan het zand van de toplaag is 5% BSI, Bio Soil Improver, toegevoegd.  In amper twee weken tijd was er al een volle wortelpruik van 13 centimeter. Na acht weken is er al de eerste eredivisie-wedstrijd op gespeeld. Een ongekende prestatie!!

 

Juni 2013:

Bio-Trio introduceert voor 2014 de Bio Zeewierkalk (CaO 52%) en de Bio Korrelkalk (CaO 44%), zie voor de Technische Fiche de inmiddels verbeterde Bio Korrelkalk Extra Grade 0.

 

Oktober 2012: 

Bio-Trio introduceert voor 2014 bij de zeoliethoudende "Bio-lijn" gewaarborgde sporenelementen

Bio-Trio introduceert voor 2014 bij de zeoliethoudende meststoffen naast de  ZEOGRAN®regular 2,1-3,5 mm korrel  voor SPORTVELDEN en GOLFBANEN de ZEOGRAN®micro 0,7-2,1 mm korrel. 

 

Juni 2012: 

Bio-Trio introduceert voor 2014 de volledig 100% organische Org Mix-lijn.

De "Org Mix-lijn" bestaat uit :

Org Mix 1. 9-3-3

Org Mix 2. 6-5-10+(4)

Org Mix 3. 3-6-12+(3)

Alle drie de meststoffen zijn volledig organisch en zorgvuldig samengesteld.

 

Oktober 2011:

Bio-Trio breidt de "Basic-lijn" verder uit. Inmiddels is de Basic F 16-4-7(+4) een begrip geworden.

In navolging daarvan zijn er nu de :

Basic Start 18-3-3 

Basic Fall 5-5-20+(3)

Basic NP 10-17

De Basic-lijn is een gelijkaardige organisch minerale meststof zoals gangbaar de in markt.

 

Maart 2011:

Bio-Trio introduceert de bodemverbeteraar Bio Soil. De plantaardige 100% organische bodemverbeteraar met 85% OS.

 

P.S.:Nieuwsfeiten tot en met 2010 zijn verwijderd.