Bio Trio

Bio-Trio staat voor :

 1. Bodemvruchtbaarheid
 2. Top-kwaliteit
 3. Duurzaamheid
 4. Vrij van dierlijke mest
 5. Minimale uitspoeling
 6. Productie met zonne-energie, CO2-neutraal
 7. Het beste voor groen
 8. Zeer tevreden gebruikers
 9. Voorsprong door innovatie.

 

 

                                                                             

 

      

 

 

 

 

Visie en Missie

Wanneer je Nederland overziet valt op hoe groen ons land is; landbouwgronden, bossen, stadsgroen en natuurgebieden kenmerken het beeld.

En alhoewel de natuur er zorg voor draagt dat planten groeien, bloeien en groen zijn, hebben groengebieden, die zijn ingericht voor het gebruik door en voor mensen, extra aandacht nodig. Sportparken, golfbanen en stadsgroen zijn een lust voor het oog en functioneren optimaal door inzet van vakmensen en kwaliteitsproducten.

Zoals de kennis en kunde van professionals steeds in ontwikkeling zijn, zo worden ook de eisen aan de producten die zij gebruiken steeds verder aangescherpt.

Vooral op het gebied van bemestingsproducten gaan de ontwikkelingen snel, met name omdat we inzien dat naast effectiviteit en efficiëntie, duurzaamheid en milieu van het grootste belang zijn voor de gebruikers en de groengebieden en de natuur zelf.

Kwaliteit.

Vanuit de wetenschap dat hoogwaardige ingrediënten, effectieve recepturen en innovatieve technologie de kwaliteit van een meststof bepalen, heeft Bio-Trio haar milieuvriendelijke meststoffen ontwikkeld die de bodemstructuur en bodemdiversiteit blijvend verbeteren. De zeoliet- en de NSE houdende meststoffen van Bio-Trio bevatten drie pijlers; hoogwaardige eiwitten, een chloor-arm mineraal deel en zeoliet of NSE.

Onze toewijding aan kwaliteit vertaalt zich naar bemestingsproducten die daardoor duurzaam, milieu- en gebruiksvriendelijk zijn. Zo zijn de zeoliethoudende- en de 100% organische lijnen gewaardeerd met het duurzaamheidslabel A+. Bio-Trio producten bevatten uitgekiende en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten van de hoogste kwaliteit die een gezonde bodem en een gezond plantenleven garanderen.

Duurzaamheid, Milieu en de Gebruiker.

Bio-Trio producten zijn Duurzaam omdat ze :

 1. de bodemvruchtbaarheid bevorderen
 2. gecontroleerd voedingselementen afgeven
 3. minimaal uitspoelen
 4. géén dierlijke mest bevatten
 5. een lange werkingsduur (80-110 dagen) hebben
 6. vele sporenelementen bevatten
 7. hoogwaardige eiwitten bevatten
 8. zoeliet dan wel NSE bevatten, in grove fractie homogeen verwerkt in meststof
 9. grondstoffen een tweede leven geven.

Bio-Trio producten zijn Milieuvriendelijk omdat :

 1. de meststoffen met zonne-energie, CO2-neutraal wordt geproduceerd
 2. de producten géén water bevatten
 3. de meststoffen in PE-zakken en op ruil-pallets zijn verpakt
 4. de minimale uitspoeling van voedingsstoffen onze bodems, open wateren en riolen niet extra belasten.

Bio-Trio producten zijn Gebuikersvriendelijk omdat :

 1. de meststoffen voor een gelijkmatige, evenwichtige en langdurige groei. Dit resulteert in minder vaak bemesten, een geringer aantal maaibeurten en minder vegen van maaisel.
 2. het zeoliet dan wel NSE vocht uit de omgeving aantrekt, waardoor het mestkorreltje direct week wordt. De meststof heeft géén directe bewatering nodig om snel, doch geleidelijk, uiteen te vallen en zo direct opneembaar te zijn voor de plant.
 3. het soortelijk gewicht van de meststof voor een gelijkmatig, breed strooibeeld zorgt en minder windgevoelig is. Professionals kunnen hierdoor snel grotere oppervlakten bemesten.
 4. de meststoffen géén water bevatten.

Producten.

 Bio-Trio kent vier meststof-lijnen:

 1. meststoffen met zeolieten
 2. 100% organische meststoffen
 3. meststoffen met NSE (natuurlijke sporenelemeneten)
 4. standaard organisch minerale meststoffen.

Met deze vier lijnen is Bio-Trio actief in specialistische markten;

 1. sportvelden, gemeenten en golfbanen
 2. boomkwekerijen, sierteelt en tuinbouw
 3. hoveniers en openbaar groenvoorzieners
 4. particulieren.
   

Service en deskundig advies. 

Door innovatieve oplossingen te combineren met méér dan 60 jaar ervaring met organische meststoffen, geeft Bio-Trio aan haar klanten een voorsprong op weg naar een duurzamere toekomst.

Bio-Trio is trots dat haar producten in Nederland voor de professionele gebruikers door Vitagro en Telermaat en voor de particulieren en hun hoveniers door Sana Flore Pro worden gedistribueerd. De adviseurs van Vitagro, Telermaat en Sana Flore Pro ontvangen regelmatig training en worden vanuit Bio-Trio bijgestaan. Aldus kan de gebruiker van Bio-Trio producten er altijd van op aan dat hij/zij terzijde wordt gestaan door deskundige adviseurs.

Tot slot.

Bio-Trio streeft naar duurzame relaties met al haar partners. Opdrachtgevers en leveranciers worden door Bio-Trio beschouwd als partner, aangezien ieder detail telt. Bio-Trio streeft ernaar dat alle partners, gebruikers en de mensen van Bio-Trio trots zijn op Bio-Trio en haar duurzame producten.